Onze Vereniging

Verenigingsgegevens

Onze vereniging is opgericht op 27 mei 1981 en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer: 40506856.

Bestuursleden
Voorzitter & Secretaris: Frans Riphagen (033-4617736)
Penningmeester: Rijk van Hussel
Secretaris: Frans Riphagen
Algemeen: Dorien Ossendrijver
PR & Penningmeester: Nico Hanemaayer (06-42772826)

Contributie
De contributie bedraagt € 20,- per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december

Bankrelaties
ING Rek.nr. NL23INGB0003319722

Donateurs
U kunt natuurlijk ten alle tijden donateur worden van de vereniging. Neem hiervoor contact met ons op.