Welkom

Nieuwsbrief Voorjaar 2023

Van de bestuurstafel

Beste leden van de Reumapatiëntenvereniging Amersfoort e.o.

Het bestuur wenst U en uw naasten een gezond, gelukkig en bewegelijk 2023 toe.

Voor ons als bestuur wordt het een zwaar jaar.

De subsidie die we van Reuma Nederland krijgen stopt op 31 december 2023.

De besprekingen met het Meander Medisch Centrum zijn nog in volle gang.

Maar we weten nu al dat er binnen de vereniging wat moet gebeuren om ons als vereniging in stand te houden.

We zijn ook nog steeds aan het zoeken naar ander financiële mogelijkheden.

Mocht iemand van U ons hierbij kunnen helpen dan horen we dat graag.

Hieronder de link naar de laatste nieuwsbrief:

Download de nieuwsbrief in PDF formaat

Wij wensen U veel leesplezier

Frans Riphagen (voorzitter RPV Amersfoort e.o.)